Makrum

8.05.2020

Młyn sitowy i kruszarka walcowa – to przykłady projektów, które zrealizowaliśmy w ostatnim czasie

Maszyny zamontowane zostały u klienta z branży chemicznej.

Kruszarka walcowa to jeden z naszych najbardziej popularnych produktów. Składa się ze spawanej ramy oraz ułożyskowanych ślizgowo walców. Jeden z walców ułożyskowany jest w obudowach stałych, drugi natomiast w obudowach przesuwnych, pozwalając tym samym na regulację szczeliny wylotowej. Walce kruszarki okryte są osłoną zaopatrzoną w górnej części we wsyp materiału. Oba walce napędzane są niezależnie od siebie przez dwa silniki elektryczne.

kruszarka


Młyn sitowy przeznaczony jest natomiast do mielenia materiałów różnej twardości, takich jak: kamień wapienny, węgiel, żużel, tłuczka ceglana, tłuczka szklana, klinkier cementowy itp. Wilgotność tych materiałów nie może być większa niż 2 %. Główną częścią młyna sitowego jest bęben, który chroni pyłoszczelna osłona. Napęd młyna stanowi silnik elektryczny i przekładnia zębata.

Materiał podawany lejem wsypowym do bębna ulega roztarciu przez kule spadające po schodkowej bieżni mielącej – i zmielony przesypuje się przez otwory w płytach pancernych na sita perforowane. Drobniejsza frakcja przesypuje się na sita ostateczne i jest podawana poza młyn, natomiast frakcja większa od otworów w sitach ostatecznych i sitach perforowanych wraca do wnętrza bębna celem powtórnego mielenia.

Materiał, który trafiać będzie do obu maszyn to katalizator żelazowy.

 

młyn

 

Return