MŁYNY

Rurowe - przeznaczone do mielenia rudy dla przemysłu chemicznego oraz przemysłu związanego z metalami nieżelaznymi. Młyny rurowe znajdują również zastosowanie do mielenia kamienia wapiennego, piasków oraz wielu innych materiałów. W zależności od wymagań klienta młyn, może być dostosowany do jego profilu produkcji.  
 
Rurowe z wyciągiem pneumatycznym - pozwalają na równoczesne uzyskanie dwóch różnych granulacji produktu: drobnej wyciąganej pneumatycznie i grubej - odprowadzanej grawitacyjnie. 

Sitowe - zaprojektowane do przemiału materiałów o różnej twardości takich jak kamień wapienny, węgiel, klinkier, żużel, gruz ceglany.    

Bębnowe - wykorzystywane do mielenia na sucho surowców wykorzystywanych w przemyśle ceramicznym i farbiarskim.   
Prętowe -
przeznaczone do mielenia na sucho takich materiałów jak piasek, żwir oraz wielu innych surowców.